Är din tryckfil klar? Checka av detta innan du skickar iväg den

Dokumentet har rätt sidstorlek och ligger i rätt ordning.

Dokumentet har minst 3 mm utfall. Bilder, färgplattor och andra objekt som ska ligga i kant i en trycksak, måste ligga minst 3 mm utfallande. Annars finns risk att det blir en vit kant när trycksaken skärs till.

Pixelbilder ska ha en tillräckligt hög upplösning, minst 300 dpi. För att det ska se bra ut när de trycks. Bra filformat är TIFF, PSD (Photoshop) eller högupplöst JPEG.

Vektorobjekt (Logotyp symbol, etc) ska vara sparad i rätt format, det kan vara PDF, EPS eller AI-format. Det ska även ha korrekta färger. 

Om du skickar en packad fil från ex. Indesign är det viktigt att du skickar med alla bilder, objekt och teckensnitt. Det gäller inte om du skickar en tryckfärdig PDF.

Kolla över att alla färger stämmer. Använd CMYK eller PMS (Pantone).

Papper

Man bör välja papper tidigt i den grafiska processen för papprets egenskaper kan vara direkt avgörande för det slutgiltiga resultatet. Innan man väljer papper bör man tänka på vilka konsekvenser det får för trycksaken. Valet påverkar bl.a. läsbarhet, layout, bildbehandling och reproduktion, tryckkvalitet, efterbehandling samt trycksakens hållbarhet och funktion.

Nedan följer lite information om dom papper som finns.

Bestruket & obestruket

Är den vanligaste indelningen av papper. Det bestrukna går att dela upp ytterligare beroende på bestrykning:

  • Lättbestruket
  • Mediumbestruket
  • Högbestruket
  • Konsttryckspapper.

Det bestrukna pappret får en jämnare yta vilket resulterar i högre tryckkvalitet. Broschyrer och tidskrifter är exempel som använder sig utav bestruket papper. Brev och papper till pocketböcker är exempel på obestruket papper. Obestruket ytlimmas ofta för att få en bra ytstyrka.

Glättat & matt

Om man vill ha en högre glans kan pappersytan glättas, funkar på både bestruket och obestruket. Glättat papper är bra för återgivning av bilder men sämre för text då läsbarheten sänks pga ljusreflexer. Därför trycks böcker oftast med matta och/eller obestrukna papper för att öka läsbarheten.

Träfritt & trähaltigt

Text

Papper & kartong

Text

Plaster & folier

Text

Pappersformat

Text

Trycktekniker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Offset

Text

Digitaltryck

Text

Storformatstryck

Text

Screentryck

Text

ICC- och färg profiler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Utrustning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Ordlista

Adobe

Mjukvaruföretag som idag är världsledande på grafikområdet. Bland de mer välkända programmen hör Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe Acrobat.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key (Svart))

Även känt som processfärger, ett färgsystem som används exempelvis vid offsettryck. Cyan (blå), magenta (röd) och yellow (gul) kan tillsammans med svart färg skapa över 1200 olika färgtoner.

Digitaltryck

När du trycker så kallat digitaltryck behövs inget fysiskt original tas fram vilket gör att kostnaden blir lägre då du trycker enklare trycksaker i relativt små upplagor, såsom foldrar eller affischer.

Duplexbild

Tryck i duplex innebär att man trycker i två färger.

Efterbehandling

Samlingsnamn för det jobb som sker efter att själva trycket är gjort. det kan vara att man falsar (viker), limmar ihop eller bearbetar trycksaken på annat sätt.

EPS

EPS är ett filformat, förkortningen står för ”Encapsulated PostScript”. EPS kan kombinera både vektorbaserad och pixelbaserad grafik. När du sparar en färdig bild i Adobe Illustrator så används ofta just EPS-formatet.

Flyer

Informationsblad med en eller två sidor.

Folder

En mindre broschyr, oftast menar man att en folder enbart har fyra sidor medan en broschyr kan ha fler sidor. Läs mer om kostnaden för att trycka foldrar och broschyrer.

Font

Engelskt ord för typsnitt eller teckensnitt, såsom Arial, Times New Roman eller Verdana.

Fyrfärgsseparation

Helt enkelt att alla färger i en bild som ska tryckas i grunden utgörs av fyra färger (se t.ex. CMYK), och dess färger delas upp i tryckprocessen.

Färgstick

Oftast ett felaktigt tryck där en färg fått för mycket genomslag i den färdiga trycksaken.

Glättat papper

Papper som behandlats för att få en ”glättig” eller glansig yta. Känns oftast mer exklusivt och ger förbättrad kvalitet på bilder, dock till en högre kostnad än vanligt papper.

Grafisk profil

Samlingsnamn på de riktlinjer som ett företag eller en organisation följer vad gäller saker som färgskalor, logotypanvändning och färg/design i allmänhet.

Halvtonsbild

Svartvit bild med olika nyanser av grå färg.

ICC-profil

Beskriver färgegenskaper hos en specifik skrivare eller annan tryckmaskin.

Inlaga

Den del av en tidning, broschyr eller bok som är innanför pärmarna/omslaget.

Komplementfärg

När en färg blandas med en annan färg för att skapa svart färg, kallas den inblandade färgen för komplementfärg.

Laminering

Papper som täcks av en tunn plast. Ger en styvare känsla och ökar hållbarheten.

Layout

Övergripande term för all form av fysisk hantering och placering av text och bilder.

Limbindning

Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.

Offsettryck

Vid sidan av digitaltryck den vanligaste tryckmetoden. Offsettryck är bäst lämpat för tryck av trycksaker i stora upplagor. är det en mindre upplaga är oftast digitaltryck mest kostnadseffektivt. Hör med tryckerierna vad de ger för erbjudande på de olika tryckmetoderna när du tar in offerter.

Omfång

När man anger omfång på en trycksak såsom tidning eller broschyr syftar man på det totala antalet sidor.

Opacitet

Genomskinlighet i papper. En trycksak med väldigt låg opacitet är snudd på genomskinlig.

Paginering

Helt enkelt numrering av sidor i en trycksak där sida 1 är omslaget. Är alltid jämnt delbar med 4 (4, 8, 12, 16, 20, 24, o.s.v.).

Papp

När det gäller tryck så avser papp en hårdare/styvare variant av kartong.

Passning

Arbetet med att se till att olika färger matcher, eller passar, varandra inför tryck.

PDF

Står för ”Portable Document Format”. Populärt för att det går att använda på såväl PC som Mac. Vanligt format för när en fil lämnas till tryckeriet för tryck.

PMS-Färg

PMS står för ”Pantone Matching System” och kallas på svenska ibland för dekorfärg. PMS-skalan har en specifik kod för varje färg vilket gör att det finns en absolut referens att utgå från när man vill beskriva vilken färg som är vilken vid exempelvis tryck. När man använder sig av denna färgskala kallar man ofta trycket för PMS-tryck.

Prepress

Den avdelning inom tryckeriet som förbereder filer och original innan själva tryckprocessen drar igång. Det kan handla om färgbehandling eller andra förberedande åtgärder.

Profiltryck

Samlingsnamn för reklamtryck, ofta på produkter såsom kläder eller give-aways. Används oftast av företag som vill synas med logotyp på en produkt man ger bort. Läs mer om att trycka profiltryck.

Provtryck

Ett testtryck innan det slutgiltiga produkten för att säkerställa att allt stämmer.

Prägla

När man präglar en trycksak så höjer man en del av den för att skapa en tredimensionell känsla. Ett exempel på prägling är de upphöjda siffrorna på ett kreditkort.

Raster

Ett raster är ett på förhand definierat mönster av räta linjer eller rutor.

RGB

Står för Red (röd), Green (grön) och Blue (blå). Kallas även för sekundärfärgerna till skillnad från cyan, magenta och yellow.

Ripp

Raster Image Processor. Det är en mjukvara som beräknar och rastrerar sidor inför utskrift.

Rulloffset

Namn på tryck av större upplagor av pappersrullar, vanligt t.ex. vid tryck av dagstidningar.

Screentryck

Screentryck är en tryckmetod som är särskilt vanlig vid tryck på kläder, men även på andra typer av produkter. Andra vanliga trycksätt är offsettryck och digitaltryck.

Skärsmån

Marginal på papper som skärs bort i tryckprocessen. Hör alltid med ditt tryckeri vilken eventuell skärsmån du behöver ha marginal för i dina original.

Stansa

Stansa är en efterbehandling på tryckeri som kan innebära både skärning och perforering.

Tryckyta

Den del av ett papper eller annat tryckmaterial som det går att trycka på. Denna är vanligtvis inte riktigt lika stor som den verkliga fysiska ytan.

Typografi

Allt som har att göra med typ- och teckensnitt eller bokstävers utseende i allmänhet.

Upplösning

Upplösningen mäter hur många pixlar på en given yta som en bild utgörs av. Ju fler pixlar desto högre upplösning och därmed också bättre bildkvalitet. Upplösning kan också vara storleken på en bildskärm, till exempel 1024*768 pixlar.

Vektorgrafik

Till skillnad från pixelgrafik så är vektorgrafiken egentligen en samling matematiska formler som berättar hur en linje eller en kurva ska flöda fram på skärmen. Fördelen med denna typ av grafik är att de vektorbaserade bilderna kan ökas i storlek utan att kvaliteten försämras, något som inte går med en pixelbild i exempelvis JPG. Vanliga program för att hantera vektorbaserad grafik är Illustrator och Corel Draw. Om du konverterar en pixelbaserad bild till vektorgrafik kallas det för att du ”vektoriserar” bilden.

Vinyltryck

När du trycker på vinylpapper eller vinylark så menas ofta att det är många olika tryck på samma yta som man sedan skär ut färdiga delar från. Populärt till exempel för att trycka upp dekaler som sedan sätts på fordon.

Ytvikt

Anges ofta för vikten på ett papper, i gram per kvadratmeter.

Förslag på fler frågor/rubriker....

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.