Ink n Art

The Story

Med en 25-årig historia som ett renodlat tryckeri i Göteborg har vi under årens lopp utvecklat vår produktportfölj och idag kallar vi oss inte längre tryckeri utan produktionsbyrå. Vi är en helhetsleverantör inom tryck, trading, grafisk produktion, distribution och lagerhantering.

Mudd Club

Mudd Club behövde medlemskort och reklam.

Någon gång runt -81 drog tryckarlärlingen från Allfoto, John Lindholm, igång svartklubben Mudd Club. Efter dundersuccén klubben hade bestämde sig samtidigt för att starta upp ett eget tryckeri, detta för att kunna köra ut sit eget reklammaterial själv. Tryckeriet döptes till Tryckmakarn och låg precis vid Stigbergsliden i höjd med Amerikahuset. Detta är egentligen starten för hela Ink n Art.

A Little Of Our Story

We were simply born to paint pixels for a living

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

See Our Story
Our Company Values

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

A Little Of Our Story

We were simply born to paint pixels for a living

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

See Our Story