Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer,  användarnamn. Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Tryggt och säkert

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Personuppgiftsansvarig

Ink n Art Produktionsbyrå AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Om du har några frågor eller funderingar kan du hör av dig till oss på mail: print@inknart.se, ringa oss: 031-711 20 00 eller skicka post till: Ink n Art Produktionsbyrå AB, Norra Kustbanegatan 15, 416 64 Göteborg.

Vad är cookies?

Inknart.se fungerar bäst när du tillåter att vi använder cookies. När du besöker vår hemsida kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobil. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till en webbplats (t.ex. Chrome, Safari eller Internet Explorer) när du besöker en vår hemsida. På så vis kan vi följa vad din webbläsare historiskt har tagit del av för innehåll på våra sajter. Vi kan inte följa vad du har läst utanför Ink n Arts egna sajter.

Behöver jag acceptera cookies?

Du behöver inte acceptera cookies från vår webbplats och de flesta webbläsare erbjuder dig att avböja cookies när du kommer in på webbsajten. Om du vill veta mer om hur du gör detta, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort dem från webbhistoriken kan funktioner, service eller sidor på denna webbsajt tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.

Uppdaterad: 25 September, 2020